Zahvaljujući uspešnoj crowdfunding kampanji pokrećemo program za osnaživanje žena - Liceulice

Zahvaljujući uspešnoj crowdfunding kampanji pokrećemo program za osnaživanje žena

Već osam godina finansijski osnažujemo stotine marginalizovanih
sugrađana i sugrađanki. Ipak, 80% naših prodavaca su muškarci, jer za mnoge žene prodaja na ulici nije uvek bezbedna i održiva opcija.
Zato je LICEULICE postavilo sebi nov zadatak – da u svoje programe podrške uključi više žena.
Za trideset dana, putem platforme donacije.rs, prikupili smo preko 631.800 dinara koje će nam omogućiti da do kraja godine
kupimo potrebnu opremu, ohrabrimo, obučimo i uposlimo deset
žena i devojaka koje će obavljati sve poslove oko pripreme pretplata i povećamo broj magazina koji se dnevno šalje za 170%.

Hvala što verujete u LICUELICE, i neposredno doprinosite promeni
u životu naših korisnica i korisnika.

Zahvaljujemo se organizacijama Catalyst i Brodoto na podršci u
pripremi i realizaciji kampanje.