Prevaziđimo granice: Novi ciklus programa Kreativna Evropa

Prijavi se na newsletter listu

Prijavljivanje na našu listu vam omogućava da primate redovna obaveštenja o našim aktivnostima, kao i drugim relevantnim LuL informacijama.


  Prevaziđimo granice: Novi ciklus programa Kreativna Evropa

  Prevaziđimo granice:
  Novi ciklus programa Kreativna Evropa

  – prilika za kulturne organizacije, institucije i umetnike Srbije –

  Muzeji, bioskopi, arhivi, galerije, pozorišta, ali i organizacije koje se bave različitim umetnostima, od izvođačkih umetnosti, muzike, nasleđa, kulturnog nasleđa, zatim, izdavači, promoteri književnih dela, plesni umetnici, inovatori sadržaja u kulturi – samo su neki od onih za koje su kreirani konkursi programa Kreativna Evropa.

  Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.Kreativna Evropa

  Prema zvaničnim podacima Evropske komisije, Srbija je uvrštena među najuspešnije zemlje po broju aplikanata i broju odobrenih projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Sumirajući prethodne dve godine, 2021. godine kroz program Kreativna Evropa podržana je 41 projektna ideja sa ukupnom sumom od 2 861 678.70 evra koju su organizacije iz Srbije dobile te godine. Naredne, 2022. godine podržano je 68 projekata, a kroz program Kreativne Evrope ukupna finansijska podrška organizacijama iz Srbije iznosila je 5,565,240,00 evra. Do sada je ove godine podržano 40 projekata u ukupnoj vrednosti od gotovo 1,4 miliona evra”, sumira šef Deska Kreativna Evropa Srbija, Vuk Radulović.

  U ovom trenutku otvoreno je 17 konkursa, a budžet je uvećan, kažu u Kreativnoj Evropi.

  Nadovezujući se na iskustvo realizacije prethodnog ciklusa, od 2021. godine aktuelni program povezuje veći broj zemalja i raspolaže budžetom od 2,44 milijarde evra, koji je za 50% uvećan u odnosu na prethodni program. Podeljen je u tri potprograma – Kultura, koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, MEDIA, koji pokriva audiovizualne delatnosti, te Međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija”, objašnjava projektna menadžerka, Milica Rašković.

  U narednim godinama poseban fokus programa Kreativna Evropa biće usmeren ka oporavku resora od pandemijske krize, osnaživanju digitalne transformacije i ekološke održivosti, na taj način doprinoseći većoj otpornosti i inkluzivnosti delovanja u polju kulture.

  Projekte ocenjuju nezavisni evaluatori i postoji ceo vremenski okvir gde možete videti kada ćete dobiti rezultate i kada ćete potpisati ugovor. Dakle, ukoliko želite da podignete kvalitet vašeg sadržaja, uvedete određene inovacije, vidite kako to rade u drugim zemljama ili podelite neku vašu dobru praksu sa drugim zemljama u Evropi ovo je prava prilika za vas”, dodaje Rašković.

  Dodatno, konkursi u okviru tri potprograma, dosadašnje iskustvo pokazuje, organizacijama, institucijama i pojedincima u Srbiji otvaraju i nove EU mogućnosti.

  Osnaživanjem scene na teritoriji cele zemlje postižemo dugoročnije rezultate, podstičemo decentralizaciju i ravnomerni razvoj u kulturi u Srbiji. Desk Kreativna Evropa Srbija će i u narednom periodu pružati svu potrebnu pomoć organizacijama iz Srbije koje planiraju da se prijave na pozive Kreativne Evrope i sa tim u vezi organizovati događaje koje su usmereni na podizanje kapaciteta naših organizacija i povećanje vidljivosti poziva Kreativne Evrope u našoj zemlji,” zaključuje Radulović.

  Trenutno je otvoreno 17 prilika za konkurisanje, o čemu se više možete informisati na sajtu Desk Kreativna Evropa, kao i na Funding&tender opportunities sajtu odakle se i pokreće sama aplikacija za taj program.