Naš program podrške, zasnovan na principima socijalnog preduzetništva, zapošljava i ekonomski osnažuje osobe koje se najteže probijaju kroz tržište rada, koje se nalaze u situaciji beskućništva, žive sa invaliditetom, u izolaciji, u riziku od siromaštva, ili u nekoj drugoj teškoj situaciji zbog koje ne mogu da dođu do posla na standardnom tržištu rada. Za naše prodavce, LICEULICE predstavlja alternativan put ka samostalnosti, način da zarade za život i da postanu aktivni članovi društva.

Distribucija magazina Liceulice realizuje se isključivo kroz našu mrežu, koju čine individualni korisnici i partnerske organizacije. Za sada je individualna prodajna mreža razvijena u Beogradu i Novom Sadu.

Priča svakog prodavca je drugačija, ali zajednički im je veliki trud da se prodajom magazina Liceulice prevaziđe neka teška situacija. Više o samom programu, i podršci koju prodavci dobijaju, pronaći ćete ovde.

Mnogo sam zadovoljna i srećna kad prodajem Liceulice. Počnem u osam, završim oko tri popodne. Nije mi teško, moram nekako pomoći mami.

Nataša Bojanić

Prodaja magazina je zadovoljstvo i radost za svakog od nas. Uvek se nešto novo dešava i svakoga dana učimo stvari koje nikako drugačije ne bismo mogli da znamo. Zato je Liceulice važno iskustvo.

Ružica Ademi

Ovo je moj posao, imam svaki dan za kafu i doručak.

Svetislav Bendić