#podrškajevažna

Fond LICEULICE od 2010. godine realizuje programe direktne podrške marginalizovanim grupama, s ciljem njihove veće socijalne i ekonomske uključenosti. Program se realizuje kroz razne aktivnosti, a na principima socijalnog preduzetništva.

Najvidljivija je izdavanje magazina LICEULICE i njegova distribucija kroz našu mrežu prodavaca (oni koji najteže dolaze do posla), koji zarađuju pedeset odsto od svakog prodatog primerka.

Koncept koji promovišemo bazira se na samozapošljavanju kao putu ka resocijalizaciji, uz stalnu podršku tima LICEULICE. Redovnim sastancima i okupljanjima u našim prostorijama održavamo bliske veze s prodavcima, kojima nudimo različite vrste psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja, motivišući ih da održavaju kontakt sa institucijama koje će im pomoći da prevaziđu beskućništvo, zdravstvene probleme i postignu sopstvene ciljeve.

S druge strane, kroz uređivačku koncepciju magazina i šire medijske platforme, radimo na stvaranju pozitivne društvene klime i usvajanju vrednosti kao što su solidarnost, tolerancija, uključivanje, socijalno preduzetništvo, individualna i kolektivna filantropija.

 1. POSVEĆENOST PRODAVCU – rad fonda usmeravaju potrebe, želje i nade naših prodavaca.
 2. INKLUZIVNOST – socijalno i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa predstavlja suštinu našeg pristupa.
 3. SOLIDARNOST – radimo sa svima koji nam se obrate, a spremni su da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu.
 • Direktnu pomoć u sticanju veština komuniciranja i prodaje.
 • Prostor u kom će se osećati prijatno i sigurno.
 • Podršku u sticanju samopouzdanja i prevazilaženju teških životnih situacija.
 • Psihosocijalno osnaživanje u borbi s bolestima zavisnosti, beskućništvom, isključenošću iz zajednice, kao i u svakodnevnom životu korisnika psihijatrijskih usluga.
 • Materijalnu pomoć (prikupljamo i distribuiramo odeću, obuću, hranu i druge vidove pomoći).
 • Podršku u ostvarenju socijalnih i zdravstvenih usluga.
 • Pomoć u planiranju raspolaganja novcem.
 • Pomoć u sticanju veština neophodnih za dalje zapošljavanje.

Usluge koje pružamo prodavcima ne finansiraju se od prodaje magazina. Kako bismo bili u mogućnosti da ih pružimo, mi zavisimo od naših donatora. Donator LICEULICE fonda možete postati i vi, bilo kao kompanija, organizacija ili pojedinac. Detaljnije informacije o doniranju možete naći ovde.

Pročitajte neke od odabranih priča prodavaca, koje na najbolji način svedoče o pozitivnim stvarima koje su im se dogodile kad su se priključili timu LICEULICE, a tako možete steći uvid i u to kako donacije direktno mogu promeniti nečiji život.

Evo nekih podataka vezanih za LICEULICE tokom 2019. godine:

 1. Liceulice ima 118 prodavaca.
 2. 66 % su muškarci, 34 % su žene.
 3. Prosečno prodaju 159 magazina dnevno.
 4. Prodavci su tokom 2019. godine organizovano posetili 43 različite kompanije i organizacije.
 5. Najuspešniji prodavci na mesečnom nivou zarađivali su u proseku 40.000 dinara.
 6. Tokom 2019. obučili smo 40 novih prodavaca.

Zahvaljujući vama, u 2016. smo od kupovine magazina i pretplate prihodovali 2850000 dinara, koje smo uložili u štampanje novih brojeva magazina i povećanje tiraža, kao i za nove uniforme za prodavce.

Donirali ste ukupno 1270000 dinara. Zahvaljujući vašoj podršci, uspeli smo da održimo 24 sastanka psihosocijalne podrške za prodavce i pokrenuli program obuka i treninga za prodavce.

Koliko košta podrška prodavcima:

Osnovna higijenska sredstva za prodavce

3000 dinara mesečno

Najvažniji lekovi prosečno po prodavcu

2.000 dinara mesečno

Garderoba/donji veš

>2.000 dinara mesečno po prodavcu

Prsluk za prodavce magazina

1000 dinara po prodavcu

Kabanica i kapa za prodavce

700 dinara po prodavcu

Psihosocijalna podrška za prodavce

>10000 mesečno

Rezultati i postignuća

LICEULICE od 2010. deluje kao specifičan fond, koji doprinosi vidljivo socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih, marginalizovanih grupa. Naša podrška je usmerena na sveobuhvatno osnaživanje pojedinaca koji i u teškoj materijalnoj i socijalnoj situaciji žele vlastitim trudom da promene svoj život.

 • U proteklom periodu uspeli smo da obezbedimo posao i zaradu, psihosocijalnu i ekonomsku podršku za više od 500 građana i građanki.
 • Od 2018. godine LICEULICE je moguće kupiti i na ulicama Novog Sada , a od 2019. povremeno i na ulicama Kikinde.
 • Prvi broj magazina LICEULICE izašao je 2010. godine, u tiražu od 1.000 primeraka. Danas (2020) magazin izlazi 10 puta godišnje, u tiražu do 10.000 primeraka.
 • Kada smo počinjali, naša prva četiri prodavca prodavala su oko 20 primeraka dnevno. S vremenom se broj prodavaca povećavao, a samim tim i broj prodatih primeraka. Danas (2020) u proseku se proda oko 159 magazina dnevno.
 • Na ulice Beograda svakoga dana izlazi najmanje 40 prodavaca, a na ulice Novog Sada 7 prodavaca. U proseku provedu 6 sati dnevno prodajući magazine.

Da bi sve ovo bilo moguće, iz meseca u mesec pripremamo i štampamo magazine, nabavljamo i distribuiramo opremu za prodavce, pružamo im dnevnu podršku u radu, obezbeđujemo prodajna mesta, organizovane promocije, razne dozvole, i još mnogo toga.

Priključivanje našem timu mnogim našim prodavcima bilo je prelomni događaj u životu, trenutak nakon koga su stvari počele da idu nabolje. Nekima je novac od prodaje magazina pomogao da se konačno osamostale, drugi su pobedili alkoholizam ili zavisnost od droga motivisani željom da ostanu deo tima, dok je za treće glavni pokretač mogućnost da kroz ovaj posao izađu iz dugogodišnje izolacije. Brojne inspirativne priče naših prodavaca pronaći ćete ovde.

Naši prodavci rade kako bi sami sebi obezbedili bolju budućnost. Naša uloga je da ih u tom procesu podržimo. Kako bismo ispunili ovaj cilj, naš tim za podršku je tokom 2019. godine:

 • Održao 250 savetodavni sastanak s prodavcima, na kojima su pravljeni individualni finansijski planovi, planovi prodaje i rešavani aktuelni problemi;
 • Podelio preko 300 kilograma hrane i osnovnih životnih namirnica;
 • Podelio oko 5000 komada garderobe;
 • Organizovano 16 radionica za osnaživanje žena.

Više o našim prodavcima i distributivnoj mreži pročitajte ovde.