Mentalno zdravlje i uticaj konteksta i kulture na identitet mladih

Prijavi se na newsletter listu

Prijavljivanje na našu listu vam omogućava da primate redovna obaveštenja o našim aktivnostima, kao i drugim relevantnim LuL informacijama.


  LUL FM: Mentalno zdravlje i uticaj konteksta i kulture na identitet mladih

  U prvom izdanju LUL FM-a ove godine, naše koordinatorke Nevena i Vanja razgovarale su sa Vesnom Gavrilov-Jerković, Milicom Lazić i Aleksandrom Tomaševićem, saradnicima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i kolegama iz Mental Huba iz Novog Sada.

  Razgovarali smo o mladima, mentalnom zdravlju i uticaju kulture i konteksta na identitet mladih, a povod za razgovor je trenutno kroskulturno istraživanje pod nazivom Idiomatic projekat koji istražuje mentalno zdravlje i indentitet adolescenata.

  mentalno zdravlje lul fm

  Osnovni cilj projekta Idiomatic je da istraži kako su različiti sadržaji (lični i socijalni) koje adolescenti koriste da bi definisali svoj identitet povezani sa mentalnim zdravljem i blagostanjem. Proverava se hipoteza o usaglašenosti kulturnih i ličnih karakteristika, kao i uloga bazičnih psiholoških potreba u povezanosti sadržaja identiteta i mentalnog zdravlja adolescenata u različitim kulturama.

  Razgovarali smo o tome kako napreduje istraživanje, koje su to zanimljivosti koje se mogu nazreti u dosadašnjim nalazima i koje kulturološke razlike se pojavljaju do sada.

  Takođe, dotakli smo se i toga kako mladi gledaju na mentalno zdravlje, pozitivnih i negativnih aspekata društvenih mreža i šta svako od nas može da uradi da podrži mlade.

  Ovim razgovorom koji je nastao u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Ambasadom Švedske otvorili smo ciklus tema o mentalnom zdravlju mladih, kojima ćemo se intenzivnije baviti tokom nekoliko narednih emisija.

  Emisiju možete poslušati na Radioaparatu, kao i na MixCloudu.