Liceulice u drugim medijima - Liceulice

Prijavi se na newsletter listu

Prijavljivanje na našu listu vam omogućava da primate redovna obaveštenja o našim aktivnostima, kao i drugim relevantnim LuL informacijama.


    Liceulice u drugim medijima

    Deset godina istrajnog prisustva naših prodavaca na ulicama, i samog magazina na medijskoj sceni u Srbiji, definitivno je značajno povećalo vidljivost i prepoznatljivost Liceulice misije. Nekoliko puta smo nominovani za najbolji dizajn i tekstove od strane Međunarodne mreže uličnih novina – INSP, osvojili smo nagradu za najbolju naslovnu stranu 2017. godine, a poslednjih godina Liceulice je prisutno i u stranim medijima.

    Nedavno smo imali prvo predstavljanje na italijanskom jeziku – Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), elektronski medij i centar za studije koje istražuju društvene i političke promene u Jugoistočnoj Evropi, u Turskoj i na Kavkazu, objavio je veliki razgovor sa direktorom Milosavom Marinovićem.

    Tokom prethodnog perioda, pojedini tekstovi iz magazina Liceulice prevedeni su i na japanski jezik! Japansko izdanje najpoznatijeg uličnog magazina Big Issue, The Big Issue Japan, prevelo je i objavilo priče o dve naše prodavačice, Jovanki i Vesni.

    Dnevne novine Danas objavile su veliki intervju sa našim direktorom Milosavom Marinovićem, pod nazivom “Liceulice je glas svih marginalizovanih”, koji je nedavno gostovao i u emisiji “Među nama” na televiziji NovaS. Portal N1 je uradio dve zapažene reportaže o prodavcima magazina Liceulice, o Darku iz Beograda i Tiboru iz Novog Sada, a u pripremi je i predstavljanje u bosanskom magazinu „Mir“ koji izdaje Centar za postkonfliktna istraživanja.