Liceulice br. 20 - Gladni smo na sva tri jezika - Liceulice

Liceulice br. 20 – Gladni smo na sva tri jezika

Dvadeseti broj magazina Liceulice posvećen je „Bosanskom proleću“, protestima gladnih u Bosni i Hercegovini. Ovi protesti nisu samo „nacionalna“ stvar ljudi koji žive u toj zemlji ‒ naprotiv, oni se tiču svih onih koji su svedoci i žrtve žestokog socijalnog raslojavanja, oni se tiču bilo kog prostora na kome bogata manjina teroriše siromašnu većinu.

Možda baš ovaj bosanski veliki izliv nezadovoljstva može biti svojevrsna šansa za nas i pokrenuti neko drugačije promišljanje i delovanje. Kao svoj doprinos razumevanju ovih događaja, donosimo niz žanrovski različitih tekstova pisanih iz različitih perspektiva (Slavoj Žižek, Aleksandar Hemon, Srećko Horvat, Svetlana Slapšak, Boris Dežulović, Faruh Šehić i mnogi drugi ), ali koje vezuje vrlo jasna i jaka nit ‒ stav da se protesti u Bosni i Hercegovini tiču svih ljudi ovog sveta, jer su duboko socijalne i klasne prirode i jer su usmereni protiv političkih elita koje se, pod krinkom nacionalnog, bave isključivo sobom, temeljno eksploatišući najugroženije.

Pored bogatog pregleda aktivističke umetnosti u regionu, i u dvadesetom broju magazina Liceulice čekaju vas vaše omiljene rubrike: “Psihodijagnoza” i “Ulična hrana”. Tu su, kao i uvek, i naše “priče s margine”, i ovoga puta imate priliku da upoznate Ivana, bivšeg zatvorenika i bivšeg zavisnika koji je pronašao izlaz i iskoristio drugu šansu.

Pored stalnih saradnika, poput Tijane Spasić, Bojana Marjanovića, Dragane Nikoletić, Dejana Kožula i drugih, predstavljamo vam i neka nova imena, prvi put sa nama, kao što su Paul Polanski i Ivan Tokin. Svi su oni doprineli da i ovaj broj magazina Liceulice opravda vaša očekivanja.

Za uvek drugačiji i uvek originalan vizuelni identitiet i naslovnu stranu zaslužan je Nikola Puzigaća.