Liceulice br. 16 - Liceulice

Prijavi se na newsletter listu

Prijavljivanje na našu listu vam omogućava da primate redovna obaveštenja o našim aktivnostima, kao i drugim relevantnim LuL informacijama.


  Liceulice br. 16

  Tema broja: Egzilanti, azilanti, emigranti, izbeglice, nomadi, migranti, tražioci papira … Ko su? Kako i odakle dolaze? Gde odlaze? Kako izgleda život jednog migranta? Koja je cena boljeg života? Ima li mesta za izgnanika u današnjoj Evropi?

  Prema podacima Svetske organizacije za migracije (2010. godina) broj migranata je procenjen na 214 miliona. Ako bi taj broj nastavio da raste istim tempom kao i tokom proteklih dvadeset godina, do 2050. godine bi dostigao 405 miliona. Fenomen migracije pogađa sve više života i treba naći efikasnija rešenja.

  Novi, 16. broj aktivističkog magazina Liceulice čitaoce upoznaje sa uzrocima i posledicama migracija i iz različitih uglova obrađuje ovu složenu temu.

  Tu su, kao i uvek, i nove priče i reportaže s margine, kao i niz tekstova o svežim idejama, aktivističkim naporima i pozitivnim promenama u regionu i širom sveta. Na okupu su i svi naši redovni autori, poput Dragane Nikoletić, Ivana ErgićaSvetlane SlapšakMiloša LazinaDubravke Ugrešić uz neka nova imena i neke povratnike.

  Fotografija sa naslovnice: Jovana Grubač