Konkurs za poziciju saradnika/ce za rad sa korisnicima/prodavcima LICEULICE - Liceulice

Konkurs za poziciju saradnika/ce za rad sa korisnicima/prodavcima LICEULICE

Sigurno ste imali priliku da sretnete i upoznate naše ulične prodavce u plavo-narandžastim uniformama. Već više od 10 godina radimo na ekonomskom i socijalnom osnaživanju onih koji najteže dolaze do posla, motivišemo ih, obučavamo, pomažemo na svakodnevnom nivou. Našem timu za rad sa korisnicima potrebno je kvalitetno pojačanje.

Glavna zaduženja i odgovornosti

– Svakodnevna komunikacija sa korisnicima/cama, izdavanje magazina i podrška
– Planiranje i koordiniranje  dnevnih  aktivnosti korisnika/ca
– Aktivno učestvovanje u planiranju i sprovođenju programa osnaživanja i podrške za korisnike/ce
– Uspostavljanje i održavanje kontakta sa socijalnim službama, socijalnim ustanovama i adekvatnim partnerima
– Vođenje evidencija i dokumentacije o korisnicima i pruženim uslugama
– Uspostavljanje kontakta sa novim korisnicima – regrutacija, motivacija, obuka, supervizija, itd.
– Terenski rad
– Aktivno učestvovanje i doprinos u sveukupnom radu organizacije

Kvalifikacije i veštine

– Relevantno iskustvo sa ranjivim grupama (u oblasti socijalnog rada, psihologije, defektologije i sl.)
– Kulturna senzibilnost i prihvatanje različitosti
– Spremnost za rad u timu
– Poznavanje MS Office softvera kao što su Outlook, Word, Excel, PowerPoint i sl.
– Znanje engleskog jezika
– Posedovanje vozačke dozvole B kategorije nije obavezno, ali će se smatrati prednošću

Svi zainteresovani mogu poslati CV i motivaciono pismo na email office@liceulice.org do 14. oktobra.