Liceulice tim:

Milosav Marinović

direktor/ glavni i odgovorni urednik

Nikoleta Kosovac

koordinatorka programa

Ivana Mišović

finansije i administracija

Elena Artamonov

crowdfunding i komunikacije

Bojan Marjanović

urednik

Tijana Spasić

redakcija

Ksenija Pantelić

kreativna direkcija

Sara Ristić

fotografkinja

Jelena Pejović

prelom i dizajn

Nevena Tomović

koordinatorka prodavaca

Vanja Jakovljević

koordinatorka prodavaca

Staša Pribić

komunikacije i društvene mreže

Marko Miličević

tim Novi Sad

Marijana Ristić

tim Novi Sad

Jovana Ćojder

koordinatorka Novi Sad

Skupština osnivača:

Branislav Trifunović

Milosav Marinović

Jovana Karaulić

Aleksandra Nikšić

Nikoleta Kosovac

Ljubica Marinović

Milica Đorđević

Neven Marinović

Mladen Hrvanović

Upravni odbor:

Branislav Trifunović

Maja Dželatović

Neven Marinović

Suzana Trninić