Liceulice tim:

Milosav Marinović

direktor/ glavni i odgovorni urednik

Nikoleta Kosovac

koordinatorka programa

Ivana Mišović

finansije i administracija

Vuk Vučković

korisnički programi

Milica Martinović

distribucija

Anja Sinadinović

asistent/korisnici

Marko Miličević

Liceulice Novi Sad

Bojan Marjanović

urednik/magazin

Tijana Spasić

novinarka

Eva Škoric

društvene mreže

Jelena Pejović

dizajn i prelom magazina

Ksenija Pantelić

kreativna direkcija

Sara Ristić

fotografkinja

Virdžinija Đeković

organizatorka događaja

Skupština osnivača:

Branislav Trifunović

Milosav Marinović

Jovana Karaulić

Aleksandra Nikšić

Nikoleta Kosovac

Ljubica Marinović

Milica Đorđević

Neven Marinović

Mladen Hrvanović

Upravni odbor:

Branislav Trifunović

Maja Dželatović

Neven Marinović

Suzana Trninić