Liceulice tim:

Milosav Marinović

direktor/ glavni i odgovorni urednik

Nikoleta Kosovac

koordinatorka programa

Ivana Mišović

finansije i administracija

Milica Martinović

distribucija

Anja Sinadinović

rad sa korisnicima

Elena Artamonov

rad sa korisnicima

Bojan Marjanović

urednik/magazin

Tijana Spasić

redakcija

Ksenija Pantelić

kreativna direkcija

Sara Ristić

fotografkinja

Jelena Pejović

dizajn i prelom magazina

Marko Miličević

Liceulice Novi Sad

Jovana Ćojder

Liceulice Novi Sad

Skupština osnivača:

Branislav Trifunović

Milosav Marinović

Jovana Karaulić

Aleksandra Nikšić

Nikoleta Kosovac

Ljubica Marinović

Milica Đorđević

Neven Marinović

Mladen Hrvanović

Upravni odbor:

Branislav Trifunović

Maja Dželatović

Neven Marinović

Suzana Trninić